Din information är värdefull. Är den säker?

Information är en värdefull tillgång i alla typer av verksamheter. Rätt hanterad är den en viktig framgångsfaktor. Men felanvänd eller förfalskad information kan i stället skada din organisation. När informationen av olika anledningar inte är tillgänglig för dem som använder den i sitt arbete leder det ofta till betydande kostnader. Information p?villovägar efter uppsåtliga stölder eller otillbörlig kopiering, kan hota organisationens möjlighet till fortlevnad.

P-O Carlson Konsult hjälper dig att säkerställa att din information fortsätter att vara en av dina mest värdefulla tillgångar. De risker som brister i informationssäkerhet utgör kan leda till ödesdigra konsekvenser. P-O Carlson erbjuder konsulttjänster som utifrån din organisations verklighet hjälper till att undanröja onödigt risktagande.

Exempel p?uppdrag – läs mer under Tjänster
  • Införande av ledningssystem åt stor svensk myndighet
  • Kontinuitets- och återskapandeplan åt börsnoterat IT-företag
  • Riskanalys och säkerhetsöversyn åt kund inom sjukvården
  • Utredningar åt storbank
  • Policy och strategier åt försäkringsbolag
  • Incidentanalyser åt rikstäckande sjukvårdsorganisation
  • Säkerhetsledning åt livsmedelstillverkare

Rekommendationer – läs mer under Om
"P-O is great on finding the right ambition and strategy for disaster recovery solutions. When we worked with risk management and processes he always knew what our needs were."

"P-O has always proven to be a person that is trustworthy and delivers all results that he undertakes to do. The quality of his work is of very high standard."

UGG UGG UGG UGG UGG Parajumers Parajumers Parajumers Parajumers Parajumers bra kost för viktminskning äppelcidervinäger viktminskning gå ner i vikt promenader snabb viktminskning lchf gå ner i vikt vill gå ner i vikt