Tjänster 
P-O Carlson Konsult erbjuder konsulttjänster inom informationssäkerhet
som syftar till att hjälpa din organisation att prestera ännu bättre.

Varje organisation är unik. Därför anpassas alla tjänster för att möta
de specifika behov och krav som du har som uppdragsgivare.

Tveka inte att ta kontakt för att f?veta mer om vad P-O Carlson Konsult
kan göra för att hjälpa just din verksamhet till en säker informationsmilj?
Via menyn till vänster kan du läsa om exempel p?utförda uppdrag
samt generella beskrivningar.

P-O Carlson agerar ofta som projektledare för olika uppdrag med fokus
p?IT-säkerhet eller informationssäkerhet, s?som implementering av
säkerhetshöjande åtgärder eller rutiner. P-O har även stor erfarenhet av att agera
som referens eller diskussionspartner vid allehanda säkerhetsrelaterade frågor.

Med stort kunnande och brett kontaktnät kan P-O Carlson leverera de tjänster som
hjälper din organisation att prestera ännu bättre tack vare en väl fungerande
informationssäkerhet.