Tjänster 
Utredningar
Exempel p?utfört uppdrag

Kund
Svensk storbank

Uppdraget
Kunden såg ett behov att öka säkerheten vid inloggning till bankens klientdatorer från befintlig niv?

P-O Carlson Konsult kartlade existerande lösnings konsekvenser, samt identifierade och kartlade alternativens styrkor respektive svagheter.

P-O Carlson valde, efter avstämning med kunden, att detaljutreda inloggning baserad p?smarta kort, och iscensatte tester i olika miljöer för att adressera samtliga tänkbara aspekter vid ett införandeprojekt: användbarhet, reservlösningar vid tillfälliga problem som glömt kort, låst kort eller glömd pin-kod, möjliga synergieffekter, med mera. P-O utredde olika alternativ av smarta kort samt undersökte hur personal både p?huvudkontor och ute p?bankkontor såg p?införande av inloggning baserad p?smarta kort.

Resultat
En omfattande rapport med alla frågeställningarna ovan grundligt belysta, som utgör ett färdigt underlag för att påbörja framtagning av en projektplan för ett införande av smartcard-baserad inloggning.

Our customer service representatives are available for replica watches and answer all the queries of the customers in a pleasant and friendly manner. These rolex replica sale are fast becoming one of the most prized possessions and are becoming integral part of replica watches uk lives. Once you get used to these charms, you would not love want to wear any other brands available in the market. So, are you ready to create a sensation with these rolex replica sale? Many Americans ask themselves, "Who can afford $6,995 for a Ebel replica watches uk?" The sad fact is that this is not even the most expensive one on the market. While they've carved out a distinctive niche in the high class replica watches sale market, many people appreciate the style and fashion, without wanting to spend as much money as a used car.