Tjänster 
Säkerhetsledning
Exempel på utfört uppdrag

Kund
Nordisk livsmedelsproducent

Uppdraget
Kunden upplevde brister i styrningen av informationssäkerheten. P-O Carlson Konsult analyserade kundens situation och behov, samt föreslog och införde en helt ny organisation för informationssäkerheten där säkerheten fick rätt prioritet och nådde ut i verksamheten. P-O Carlson genomförde även tester av den nya säkerhetsledningen genom simulerade scenarier.

Resultat
En förbättrad, tydlig informationssäkerhetsstyrning.